OKR – Objective Key Results

Objective, Key Results (OKR) er et system for gjennomføring av prosjekter. Dette verktøyet brukes av bedrifter for å sette fremtidige mål, slik at fremdriften av bedriften har noe å strekke seg etter. OKR brukes også til å sette lys på de viktigste målene bedriften har, og hva bedriften sikter etter. Derfor er det viktig at målene er gjennomførbare, og realistiske.

OKR skal i all hovedsak besvare to ulike problemstillinger for bedriften. Først og fremst har vi «objective», som består av hvilke ambisjoner bedriften har, hvorvidt disse ambisjonene er høye eller lavere. Dette går under hvilke ambisjoner bedriften har for fremtidig arbeid.

Med Key results, menes det hvordan bedriften har tenkt til å nå de målene de har satt seg. Derfor er det viktig at disse målene er målbare, og realistiske. Dette må også være mål som er tidsbestemt, slik at det er mulig å analysere de ulike målene etter hvert som de eventuelt møtes eller ikke møtes.

Flere stor bedrifter som Microsoft og Amazon benytter OKR. Flere av de bedriftene som gir best resultater i Norge, benytter seg aktivt av OKR. Denne måten å måle de ulike ambisjonene og målene en bedrift har, er svært enkel og lett gjennomførbar. Itillegg til dette gir OKR, gode resultater, og det er lett å følge med på hvordan bedriften utvikler seg mot de ulike målene. Derfor er det lettere å tilpasse bedriften ettersom disse målene blir møtt eller ikke. Samtidig er det slik at med et OKR system, blir det mer samarbeid på tvers av ulike avdelinger i en bedrift. Dette gjør at samholdet øker og at motivasjonen til arbeidstakere øker.

Hvordan benytte seg av OKR.

Som nevnt tidligere er det viktig at bedriften har gjennomførbare og realistiske mål for seg selv. Med dette menes mål som bedriften kan strekke seg etter, gjerne mål som ligger litt utenfor komfortsonen til bedriften. Disse målene burde være utfyllende og konkrete, slik at medarbeidere og bedriften i sin helhet, vet hva det jobbes mot. Det er viktig at det kommuniseres godt mellom ledelsen og medarbeidere, slik at disse målene er klare på alle ulike nivå i bedriften. På denne måten blir det et mer kollektivt arbeid mot oppfyllelse av disse målene.

Etter at de ulike målene er fastsatt, er det viktig med god planlegging og kommunikasjon på tvers av ulike avdelinger i bedriften. Det er her viktig å komme frem til en felles forståelse om hvordan det skal jobbes for å kunne nå målene, innen tidsfristen. Disse målene skal være målbare, og derfor er det viktig at de oppfølges tett av de ulike avdelingene, slik at man kan tilpasse seg i henhold til de ulike målene.

Det er viktig at teamledere, eller andre avdelingsledere, ofte tar seg tid til å kommunisere ut til medarbeiderne slik at man har en forståelse om hvordan man ligger an i forhold til oppfyllelse av de ulike målene. De ulike lederne, må ofte gå igjennom fremgangen og resultatene til bedriften, for å få en helhetlig bilde på hvordan man ligger an, eventuelt hvordan noen endringer har ført til bedre eller dårligere utbytte. Målene i seg selv burde også være justerbare, slik at det er mulig for bedriften å tilpasse seg markedet. Dersom bedriften, plutselig får en uforventet enorm omsetning, kan målene justeres ut ifra markedet. Med en startsperiode med bruk av dette systemet, kan man også analysere om målene har vært for lave, og hvor man eventuelt kan justere disse målene. Deretter kan man justere og stille bedre forberedt mot en ny periode hvor bedriften skal sette nye mål, å strekke seg mot.

Hvorfor benytte OKR?

Karl Phillip Lund, trekker frem fire fordeler ved benyttelse av OKR systemet i en bedrift.

  1. Det er kun de viktigste målene i bedriften som blir benyttet. Målene skal være så konkrete som mulig, og det skal også kun bestå av få mål, slik at man strekker seg og jobber mot de aller viktigste delene i bedriften.
  2. Ved kommunikasjon og planlegging, så vil alle de ansatte ha kunnskap om hva bedriftens mål innebærer. De får kunnskap om hva bedriften ønsker, og hvordan de ønsker at de ansatte skal nå disse målene. Dette er utmerket for arbeidsmoral, samt å skape en betydning for arbeidet.
  3. Alle i bedriften for en forståelse om hvordan bedriften ligger an i forhold til oppfyllelse av kravene. Her får man en ide om hvorvidt man ligger godt eller dårlig an.
  4. Alle ansatte i bedriften har en forståelse om hva som foregår i bedriften. De vil føle seg inkluderte, og føle at de har en viktig rolle i bedriften, i og med at de ser resultater i form av målene som er satt av bedriften.

Det er ikke nødvendigvis et faktum for god markedsføring, og det er heller ikke slik at dette er en oppskrift på å oppnå suksess i en bedrift. Hvis man tar i bruk OKR på riktig måte, og stiller seg riktige og gode mål, vil dette i aller høyeste grad gi bedriften en liten dytt i riktig retning. Deretter er det viktig at mange andre punkter utenfor OKR blir møtt. Dersom man benytter seg av systemet, er det ikke et automatisk hjelpemiddel som fører til suksess, men heller en ekstrahjelp som kan sette bedriften på riktig vei mot en suksessfull virksomhet.

One Reply to “OKR – Objective Key Results”

  1. Hei Jesper! Så bra innlegg om OKR. Du viser at du har forstått det, samt at du evner å dele kunnskapen videre. Du skriver ca 800 ord, som er nærme anbefalingen skolen gir. Du mangler bare litt bilder, samt kanskje en video – så har du et meget godt blogginnlegg! Lykke til videre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *