Forskjellen på Organisk – og betalt søk.

I dette blogginnlegget skal jeg forklare hva som er forskjellen på organisk og betalt søk. Målet med de ulike søkeformene er å etablere seg så høyt opp som mulig på søkeresultatene på nettet. Innenfor dette skal jeg forklare noen ulike begreper som hjelper til med å få en bredere forståelse av hvordan søk på nettet fungerer.

Faglige begreper

Først og fremst har vi noen begreper som er med på å forklare søkemotorer generelt. Dette hjelper med å skaffe oss en generell kunnskap rundt søk, før vi tar for oss hovedforskjellene mellom betalt og økonomisk søk.

Bilde fra: concinnitylimited.com/

SEO – søkemotoroptimalisering. Hovedmålet med søkemotoroptimalisering er å oppnå bedre synlighet på ulike søkemotorers sider. Poenget er å havne øverst på resultatsiden når noen søker etter produkter du tilbyr. Ved å oppnå dette, er det større sjanse for at kunder når nettsiden din. Målet blir derfor for flere bedrifter å havne på første siden over søkeresultater, og aller helst havne helt øverst på denne siden.  

SEM – Search engine marketing. Dette handler om alt arbeid som blir lagt ned for å bli funnet av den ønskede målgruppen. SEM inkluderer blant annet SEO, men andre tiltak også som blant annet PPC (Pay per click), dette er en strategisk vei til søkemotoroptimaliserig.  

PPC – Pay per click. Brukes i form av annonser hvor du betaler en pris per kunde som trykker på lenken. Her legges det ofte inn et budsjett på forhånd, og reklamen vil drives frem til budsjettet er møtt. Dette er i form av Google ads, eller instagram reklame, facebook ads osv.

SERP – search engine results. SERP er resultatsiden du ankommer, og som viser treff, basert på søkeordet du skriver inn i søkemotoren. Som for eksempel når du søker etter noe på Google. SERP, viser i all hovedsak to forskjellige søkeresultater, organisk – og betalt søkeresultat. Når noen søker på noe via en søkemotor, leter denne søkemotorens algoritmer etter søkeresultater som er mest relevante i forhold til søkeordet du benytter deg av.

Organisk søk

Organiske søkeresultater rageres etter hvor relevante de er i forhold til søkeordet du bruker i søkemotoren. Her er resultatene basert på de nettsidene som dukker opp. Dette er ikke forbundet med annonser, og er kun basert på de mest relevante resultatene i forhold til søkeordet ditt. Du kan ikke betale deg til et organisk søkeresultat.

Bilde fra: relentlesstechnology.com

Det er flere ulike kilder til hvordan søkemotorer rangerer søkeresultater. Dette går blant annet på hastighet, sikkerhet, godt innhold, metatags og mobilvennlighet. Mye jobb med søkemotoroptimaliserig er nødvendig for å oppnå høyest mulig synlighet på søkemotorenes nettsider. Her arbeides det mye med innholdet på nettsiden, og de ulike tekniske innstillingene som befinner seg på nettsiden. Samtidig er det faktorer som, kundeservice, sosiale medier og PR viktig for å oppnå gode resultater i søkemotoren. Dersom kunder opplever en god opplevelse med bedriften er det lettere for at Google trekker din nettside lenger opp på sine sider.

Dette er for å skape en nettside som er mest relevant for den ønskelige målgruppen, og mest brukervennlig, slik at kunder ønsker å returnere til nettsiden. Slik skaper bedriften mer trafikk for søkemotoren, og dermed anskaffer bedriften seg en bedre rangering på søk.

Dersom man er plassert høyt på side 1 på søkemotoren, skaper dette fort større troverdighet til bedriften. Dette er med på å skape større trafikk inn til nettsiden. Arbeidet med å komme først i køen, kan ta mye tid, samtidig som det består av mye konkurranse. Det er en stor krig, for å komme først og øverst på en av disse søkemotorene. Derfor er det mange som kan oppleve at å skape god kundeverdi, kun ved hjelp av organisk søk, er vanskelig.

 Det er altså høy konkurranse for å nå toppen innenfor organisk søk. Dette er også en nødvendig faktor for alle bedrifter som ønsker kunder gjennom nett. Alt en bedrift gjør er med på å påvirke hvordan rangering bedriften vil få på ulike søkemotorer. Derfor er det viktig at bedriften implementerer dette i grunnverdiene til selskapet. Dette for at alle kanaler i bedriften er bevist på hvordan dette påvirker kundetiltrekningen.

Betalt søk.

Dette kommer frem som annonser helst øverst på søkemotorens resultatside. Med dette menes det at en annonsør har betalt for at deres annonse, skal dukke opp ved søk på ulike nøkkelord. Dette kan for eksempel komme opp dersom du søker på et enkelt ord som «sko». Betalt søk forekommer i ulike former, det kan være en nettlink, et bilde av et produkt, eller under shopping-annonser.

Dette fungerer ved at en bedrift velger ønskede søkeord som skal skape en synlighet i søkemotoren. Etter dette skaper bedriften annonsene som skal dukke opp etter de nøkkelordene du velger. Denne type annonse blir betalt i form av hvor mange som klikker på denne annonsen. Som nevnt tidligere er det her mulig for annonsør å velge hvor mye penger som skal settes inn i et budsjett, og dermed vil annonsen stoppe når bedriften når budsjettets grensen. Med en slik markedsføringsmetode, skaper det et ønske fra søkemotoren å skape trafikk til nettsiden din gjennom disse annonsene.

Plasseringen i søkeresultatene vil her bestemmes basert på betaling og kvalitetspoeng. Her velger du selv hvor mye du ønsker å betale per klikk. Dersom du driver en nettbutikk som tilbyr samme vare som mange andre nettbutikker, vil dette skape en konkurranse om å komme øverst på denne listen. Derfor er det viktig å identifisere hvor mye bedriften kan betale, og hvor mye bedriften må betale for å nå toppen.

Organisk søk vs. Betalt søk

Hvilken markedsføringsform burde en bedrift velge for å oppnå flest mulig salg? Når du bruker betalt søk, kan du garantere en god plass i annonsene på resultatsiden for dine nøkkelord. Problemet her kan fort bli, en budrunde mellom ulike like nettbutikker. Her er det derfor viktig å finne ut av hvor mye du kan bruke på annonsene, og hvor mye du må bruke for å få en god plassering. Det gode med betaltsøk er at her kan du fort og enkelt skape en god plass for å nå kunder. Du opptrer kanskje ikke like troverdig for kunden, enn når du er først på en resultatside uten annonse, men allikevel oppnår du en god plassering for å nå kunder.

For en helt nyetablert bedrift kan det være vanskelig å etablere seg med bare organisk søk. Her er det muligens stor konkurranse og vanskeligere å oppnå en god rangering. Samtidig vil en god rangering på en resultatkilde skape en god troverdighet til kundene dine. Samtidig er du garantert en plass øverst på resultatsidene, dersom du opprettholder dine rutiner. Med dette er du også ikke nødvendigvis avhengig av noen få nøkkelord for å nå ut til kundene dine, og du trenger heller ikke å bekymre deg for at en bedrift kan helt plutselig fyke forbi deg på resultatsidene. Når du først er etablert godt innenfor organisk søk, har du en mer sikker plass, enn med betalt søk.

Jeg ville sagt at for en helt nyetablert bedrift er betaltsøk mer optimalt. Unntaket her er selvfølgelig kostnaden, men samtidig må man påberegne seg noen økonomiske kostnader i etableringsfasen av en bedrift. Når man senere har utviklet selskapet sitt vil jeg si at, å etablere økonomisk søk som en grunnpilar for alt bedriften jobber mot på nettbasis, er en god markedsplan. Ved å hente inn de først potensielle kundene gjennom betalt søk, og deretter skape en høyere troverdighet som selskap, når man har etablert seg i markedet, er en optimal markedsføringsplan i mine øyne. En god blanding av begge to, vil skape best resultater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *