Hva er performance marketing?

Performance marketing, også kalt resultatbasert markedsføring, er en markedsføringsmetode hvor handlingene dine blir styrt av aktivistene. Poenget her er å nå ut til riktige målgrupper, til riktig tid og med et riktig budskap. Performance marketing åpner opp for muligheten til å teste ulike fremgangsmåter, ut ifra hvor godt disse metodene fungerer. Deretter kan man øke innsatsen på de ulike plattformene disse metodene fungerer best i.

Performance marketing innebærer at effekten man får fra ulike kampanjer og annonser kartlegges, og at dette brukes som et utgangspunkt for å kunne optimalisere markedsføringen til en bedrift. Før man starter en kampanje har man ofte satt ned hvilke mål man har med kampanjen. Dette kan være klikk, visninger, salg osv. Innenfor performance marketing, blir budsjettet rettet mot de kanalene som har høyest effektivitet innenfor målet bedriften har satt seg.

Måling av resultater

I performance marketing handler det om å finne bevis for at noe fungerer, eller at noe ikke fungerer. Derfor må man ha tilgang på og samle inn data, for å kunne analysere og øke effekten av en markedskampanje. Dataene man samler inn skal i all hovedsak omfatte konkrete og målbare resultater, for eksempel i form av klikk, visninger, salg og registreringer.  

For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at målet med markedskampanjen kan gi en respons i form av en målbar handling. Dette kan for eksempel være, visning på en video, klikk på en annonse, nedlasting og lignende. På denne måten kan dataene samles, og analyseres forløpende, slik at bedriften kan peile seg inn på de ulike hjelpemidlene som gir best resultater. De fire vanligste typene for resultatbasert markedsføring innenfor Performance marketing er:

CPM (Cost per mille, eller kost per tusen): Dette defineres som hvor mange ganger en annonse blir vist til en person, som igjen blir oppgitt per tusen visninger.

CPC (Cost per click, kost per klikk): Her setter man gjerne opp et budsjett på hvor mye man skal betale per gang noen klikker på annonsen din. Google ads er kjente for å operere med denne type markedsføring for sine kunder.

CPL (Cost per lead, kost per lead): Her tar tilbyder betalt ut ifra det konkrete antall med potensielle kunder som henvender seg til deg.

CPA (Cost per action, kost per handling): Her betaler man ettersom en handling skjer, for eksempel et salg.

Testing og optimalisering

Gjennom å bruke performance marketing, får man testet ut ulike typer strategier, for å så måle resultatene og deretter optimaliserer kampanjen. Denne handlingen skjer gjennom hele kampanjeperioden, og man må ofte analysere og endre atferd for å få best mulig resultat. På denne måten er performance marketing veldig kostnadseffektivt. Dette er en prosess der det kreves mye oppmerksomhet og høyt tempo. Man må alltid være på vakt og sjekke hvordan de ulike fremgangsmåtene blir tatt i mot av potensielle kunder.

Her er det også viktig å få testet ut ulike typer av plattformer du kan annonsere i. Ikke hold på en plattform, eksperimenter i andre sosiale plattformer, Facebook, LinkedIN, google osv. Her kan du skaffe deg et bredere datagrunnlag, som kan være med på å gi deg et mer definert svar på hvilke fremgangsmåter som fungerer på best mulig måte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *